Již 28 let 1997 - 2024

2024/06/03 - Stálá expozice Pavilonu Anthropos

Stálá expozice Pavilonu Anthropos o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena třemi základními celky, na jejichž tvorbě se podíleli naši přední vědečtí odborníci: "Morava lovců a sběračů" a "Nejstarší umění Evropy" (autor scénáře M. Oliva) a "Paleolitické technologie" (autoři Z. a P. Nerudovi). V druhé části nalezne návštěvník aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury: "Genetika ve vývoji člověka" (J. Sekerák), "Příběh lidského rodu" (Z. Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života člověku nejbližších tvorů - primátů, prezentované v části "Primáti naše rodina" (V. a M. Vančatovi).

Nově vybudovaná expozice nepřiblíží pouze aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie, genetiky apod., ale přináší rovněž interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice. Je také obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Návštěvníci pochopitelně nepřijdou ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta, nyní navíc obklopeného přirozeným přírodním prostředím. Rekonstrukce pravěkého mamuta v životní velikosti dominovala tehdejší Výstavě soudobé kultury už od jejího počátku r. 1928.

Jeho předlohou se stala skutečná kostra mamuta nalezená v Předmostí u Přerova. Paradoxní je, že nejprve byla z důvodů přílišných finančních nákladů odmítnuta, a teprve pod pohrůžkou rezignace tvůrce výstavy antropologa a speleologa Karla Absolona se k její realizaci nakonec přistoupilo. Samotnou instalaci nakonec financoval známý zlínský průmyslník Tomáš Baťa. Mamut byl vytvářen v prostorách bývalé kotelny zaniklého Bauerova cukrovaru vedle výstaviště. Hlava byla zhotovena ze sochařské hlíny a přenesena do sádry. Srst tvořila nabarvená dřevěná vlákna zhotovená z papírové hmoty. Tělo bylo na závěr pokryto kokosovou srstí a impregnováno.

Loni v červnu se do Pavilonu Anthropos navrátily atraktivní obrazy Zdeňka Buriana. Nová instalace by však měla být oproti těm minulým inovativní. Jedná se o cykly obrazů (60-70 obrazů) věnovaných evoluci člověka, scénickým obrazům a obrazům zobrazujícím pleistocenní faunu a jako novinka zde byly umístěny do opozice antropologické a zvířecí rekonstrukce zejména v podobě 3D hyperrealistických rekonstrukcí realizovaných Laboratoří antropologické rekonstrukce MZM.

Děkujeme, že běháte s námi

Váš TRIEXPERT CUP tým

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425