Již 26 let 1997 - 2022

Pravidla

Základní ustanovení

Start dílčích závodů je zpravidla vždy v 18:00 (výjimky tvoří závody na atletickém oválu na Palackého vrchu a závod na Kociánce). Start závodů je stejný pro všechny kategorie (zpravidla se startují dvě startovní vlny těsně za sebou - zajištění plynulého startu). Výjimkou jsou závody v Líšni, kde první start v 17:40 je určen pro nejpomalejší účastníky a v 18:00 pro zbytek startovního pole.

Svojí účastí na závodech TRIEXPERT CUP závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto běžeckého poháru (jednotlivých dílčích závodů) na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí na závodech nebo jeho sledováním během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu). Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost závodních tratí. Dále svojí účastí souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodů.

Každý návštěvník závodu, tedy i osoba jako doprovod, souhlasí svou účastí na tomto závodě, tedy soukromou akcí pořadatele, s pořízením fotografíí a zvěřejněním na TRIEXPERT CUP sociálních sítích, webu a na uložišti Zonerama na našem profilu.

Měření času

Každý závodník obdrží při prezenci na dílčí závod startovní číslo, v kterém je integrován měřící čip. Závodník je povinen si jej připevnit si na hruď a mít ho zde po celou dobu závodů - od startu až do průběhu cílem.

  • Předplatitelé si následně vyzvedávají na vyhrazeném místě měřící čip a startovní číslo, obojí si ponechávají na celý běžecký pohár.
  • Závodníci si vyzvedávají na vyhrazeném místě jednorázový měřící čip a startovní číslo. Po závodě vracejí pouze špendlíky.

Na závodech mimo dráhu se měří tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. Pro plynulost startu se většinou startuje ve dvou startovních vlnách ihned po sobě.

Na závodech na dráze (5km, 10km) se měří tzv. gun time (od okamžiku výstřelu ze startovní pistole až do okamžiku doběhnutí do cíle). Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. Pro plynulost závodu se startuje ve více samostatných rozbězích (rozběh - vlastní čas startu, omezený počet účastníků).

Podmínky účasti na závodech poháru

Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné v plné výši (výjimku může povolit ředitel závodu).

Přísně se zakazuje závodníkům používat po celé délce tratě závodů brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky. Trasa je určena pouze pro běžce.

Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.

Na závodě na Kociánce je zakázáno používání sluchátek.

Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimku může nařídit ředitel závodu v případě zvýšeného rizika ohrožení zdraví účastníků či organizátorů dílčího závodu).

Závody se konají za plného silničního provozu a závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.

Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodů a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Každý účastník závodu musí uvádět pravdivý údaj o věku.

Pořadatel má právo požadovat předložení občanského průkazu pro prokázání údaje o věku.

V případě, že účastník poháru uvede nesprávné datum narození, které bude mít za příčinu zařazení do nesprávné kategorie, má pořadatel právo takového účastníka nepřipustit k závodu nebo jej diskvalifikovat.

Registrace

Organizátor má právo uzavřít registraci a prezenci na dílčí závody 15 minut před plánovaným startem závodů a nepustit neodprezentované a řádně neregistrované závodníky na start závodů. Registrační poplatek (startovné, předplatné) je konečný.

Předplatné

PŘEDPLATNÉ BYLO MOŽNÉ ZAKOUPIT OD 15. ČERVNA 2021.

V případě dlouhodobého zranění či nemoci  je možné po dohodě s organizátorem převedení předplatného či určitého počtu závodů na další ročník. Dlouhodobé zranění či nemoc je nutno věrohodně prokázat v daném ročníku, za které je předplatné zakoupeno a které se má převádět (např. lékařskou zprávou).

Účastnické tričko

Toto tričko obdrží automaticky každý předplatitel a ti závodníci, kteří se účastní minimálně 12 závodů TEC 2021. Správná velikost trička je garantována pouze předplatitelům.

VELIKOST TRIČKA SI MŮŽETE ZVOLIT VE SVÉM OSOBNÍM PROFILU ZDE NA WEBU.

Kapacitní limit tratí

Na jednotlivé závody TEC 2021 byl z organizačních důvodů a z důvodů propustnosti tratí stanoven účastnický limit. Pořadatel si vyhrazuje kdykoli ukončit registraci v případě, že počet startujících přesáhne hranici 300 závodníků. Toto omezení se nevztahuje na předplatitele, kteří mají vždy zaručenu možnost se závodu zúčastnit, a na závody, které se konají na atletickém oválu (5 km, 10 km).

KONTAKTNÍ EMAIL info@triexpertcup.cz

TRIEXPERT CUP