Již 28 let 1997 - 2024

GDPR spolku Běžci běžcům

Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu a za podmínek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR – General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) a dle příslušných právních předpisů České republiky.

Správce osobních údajů

Běžci běžcům z. s., se sídlem Vintrovna 433/3e 664 41 Popůvky, IČO 10686860, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. L 27568.

Osobní údaje a účel jejich zpracování

Zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které nám dobrovolně poskytli – zejména e-mailové adresy, jména a příjmení, poštovní adresy, telefonní čísla, fotografie ze závodů, příp. další. 

Pokud nám fyzická osoba poskytne dobrovolně své osobní údaje, zejména při registraci (zřízení účtu) v našem e-shopu, při objednávce nebo jiným způsobem, pak tyto osobní údaje zpracováváme jen pro legitimní účely, a to po dobu nejdéle 10 let.

Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění našich právních povinností, pro účely naší obchodní činnosti a pro účely marketingové. 

Marketingové účely zahrnují: 

  • využívání souborů cookies a s nimi pojenou cílenou reklamu a marketingové průzkumy – při první návštěvě našich stránek upozorňujeme na používání souborů cookies a na skutečnost, že využíváním našich webových stránek dává osoba s užíváním cookies souhlas, využívání souborů cookies přitom může každá osoba odmítnout, blokovat nebo vymazat, a to ve svém prohlížeči;
  • zasílání obchodních sdělení (zejména zasílání newsletterů, zpráv o novinkách apod.) – na základě souhlasu osoby.

Marketingové účely se vztahují na činnosti a pořádané akce pořádané spolkem Běžci a dále poskytované společností TRIEXPERT s.r.o. jako jejich partnerem.

Aktivním užíváním sociálních sítí ve vztahu k našemu spolku a k akcím, které pořádáme nebo kterých jsme partnerem, uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely na sociálních sítích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právo odvolat souhlas

Pokud fyzická osoba projeví zájem o zasílání obchodních sdělení, ať již souhlasem v listinné podobě nebo potvrzením, že chce dostávat novinky/newsletter na našich webových stránkách, udílí nám tím souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.

Pro zasílání obchodních sdělení užíváme službu MailChimp.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může fyzická osoba kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu lze provést přímým odhlášením odběru novinek v rámci služby MailChimp nebo prostřednictvím odkazu v patě jednotlivých obchodních sdělení.

Každý návštěvník závodu, tedy i osoba jako doprovod, souhlasí svou účastí na tomto závodě, tedy soukromou akcí pořadatele, s pořízením fotografíí a zvěřejněním na TRIEXPERT CUP sociálních sítích, webu a na uložišti Zonerama na našem profilu.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme výhradně těm subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Osobní údaje tak poskytujeme správcům našich informačních systémů vč. webových stránek a e-shopu, správci služby MailChimp, smluvním dodavatelům služeb (zpracování účetnictví apod.).

Vaše práva

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

  • na přístup ke svým osobním údajům (zejména zda a jaké Vaše údaje zpracováváme)
  • na opravu svých osobních údajů
  • na výmaz svých osobních údajů (není-li to v rozporu s jiným oprávněným zájmem)
  • na námitku proti zpracování
  • na omezení zpracování
  • na přenositelnost údajů
  • na podání stížnosti u dozorového úřadu (v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Svá práva můžete vůči nám uplatnit listovním psaním na adrese sídla naší společnosti, příp. částečně též formou odvolání souhlasu se zasíláním novinek (viz výše).

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425